โรงเรียนวัดธรรมราษฏร์เจริญผล
47/2 หมู่ที่ 6 บ้านหนองสามง่าม  ตำบลหนองสามวัง  อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี 12170
เบอร์โทรศัพท์ 021-153-5889
ข่าวประชาสัมพันธ์
ทดสอบความสามารถด้านการอ่านและการเขียนของนักเรียน
โพสเมื่อ : 11 ก.ย. 2563,13:23   อ่าน 176 ครั้ง