โรงเรียนวัดธรรมราษฏร์เจริญผล
47/2 หมู่ที่ 6 บ้านหนองสามง่าม  ตำบลหนองสามวัง  อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี 12170
เบอร์โทรศัพท์ 021-153-5889
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายอรรถพล หน่องพงษ์
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2