โรงเรียนวัดธรรมราษฏร์เจริญผล
47/2 หมู่ที่ 6 บ้านหนองสามง่าม  ตำบลหนองสามวัง  อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี 12170
เบอร์โทรศัพท์ 021-153-5889
ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : การสอบพระปริยัติธรรมสนามหลวง ธรรมศึกษาชั้นโท
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงสร้อยสุดา ปั้นทอง
โพสเมื่อ : 11 ก.ย. 2563,14:33   อ่าน 122 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลชมเชยอันดับที่ 3 ระดับจังหวัด ระดับประถมศึกษาตอนปลาย โครงการตอบปัญหาธรรมะ “ทางก้าวหน้า” ครั้งที่ 38
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงอรุณศริ อินทร์ศิริ
โพสเมื่อ : 11 ก.ย. 2563,14:33   อ่าน 99 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลชมเชยอันดับที่ 3 ระดับจังหวัด ระดับประถมศึกษาตอนต้น โครงการตอบปัญหาธรรมะ “ทางก้าวหน้า” ครั้งที่ 38
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงดลยา ป่าไม้ทอง
โพสเมื่อ : 11 ก.ย. 2563,14:31   อ่าน 106 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลระดับเหรียญเงิน การประกวดมารยาทไทย ระดับชั้น ป.4-ป.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2562
ชื่อนักเรียน : เด็กชายชาญณรงค์ ทองอินทร์
โพสเมื่อ : 11 ก.ย. 2563,12:18   อ่าน 80 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลระดับเหรียญเงิน การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2562
ชื่อนักเรียน : เด็กชายปฏิภาณ ตาลอินทร์
โพสเมื่อ : 11 ก.ย. 2563,12:17   อ่าน 143 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลระดับเหรียญทอง การประกวดมารยาทไทย ระดับชั้น ป.1-ป.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2562
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงณิชนันท์ หน่องพงษ์
โพสเมื่อ : 11 ก.ย. 2563,12:16   อ่าน 57 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลระดับเหรียญทอง การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับชั้น ป.4-ป.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2562
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงกัญนิกา สุขเกษม
โพสเมื่อ : 11 ก.ย. 2563,12:15   อ่าน 60 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลระดับเหรียญทอง การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ระดับชั้น ป.4-ป.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2562
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงจานิกรณ์ เจริญตา
โพสเมื่อ : 11 ก.ย. 2563,12:12   อ่าน 48 ครั้ง