โรงเรียนวัดธรรมราษฏร์เจริญผล
47/2 หมู่ที่ 6 บ้านหนองสามง่าม  ตำบลหนองสามวัง  อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี 12170
เบอร์โทรศัพท์ 021-153-5889
ผลงานนักเรียน
รางวัลชมเชยอันดับที่ 3 ระดับจังหวัด ระดับประถมศึกษาตอนต้น โครงการตอบปัญหาธรรมะ “ทางก้าวหน้า” ครั้งที่ 38
เด็กหญิงดลยา ป่าไม้ทอง
รายละเอียดผลงาน
โพสเมื่อ : 11 ก.ย. 2563,14:31   อ่าน 7 ครั้ง